เรียนสังคมฯ อย่างไร … ถ้าจะไปสอบ O -NET

สร้างความมั่นใจให้กับตนเอง                   

ไม่ว่าสิ่งใดในโลก ไม่มีอะไรที่จะพ้นความพยายามของมนุษย์ไปได้ นักเรียนต้องสร้างทัศนะทางบวกให้กับสิ่งที่นักเรียนต้องการ และตัดสินใจแล้วว่าจะทำ เพราะอย่างน้อยสิ่งที่นักเรียนจะทำ นักเรียนได้ประเมินสถานการณ์ต่างๆ เป็นอย่างดีแล้ว ทำไมนักเรียนจะทำไม่ได้ ถ้านักเรียนต้องการสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำก็คือ ทำทุกสิ่งที่ดีด้วยตัวนักเรียนเอง

พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า ไม่ได้ตั้งเป้าหมายในคณะวิชาที่สูงเกินความจริง

แต่ละสาขาวิชามีที่ว่างให้ผู้สนใจเข้าเรียนต่างกัน คณะวิชาที่มีผู้สนใจมาก ย่อมหมายถึงการแข่งขันสูง นักเรียนต้องประเมินความสามารถของตนเองอย่างดีว่า พื้นฐานความรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนเข้มแข็งพอไหม ถ้ามีจุดอ่อนบางประการ นักเรียนมีเวลาเหลือเท่าใด            สำหรับการแก้ไขจุดอ่อนนั้นๆ  นักเรียนพอจะแบ่งให้กับสิ่งที่นักเรียนยังขาดได้หรือไม่

เวลาของนักเรียนเรียก กลับคืนมาไม่ได้อีกแล้ว

ทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นักเรียนต้องรู้จักสรรหา เห็นประโยชน์ของการใช้เวลาที่มีอยู่เพื่อให้เกิดการเริ่มต้นที่ดี หรือทำอะไรที่ไม่มีผล ต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้อีกแล้ว ไม่เช่นนั้นนักเรียนจะพลาด โอกาสดีๆ และมีชีวิตอยู่กับความเสียดาย อย่าให้สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของนักเรียนขาดความสมดุล อาจต้องผ่อนคลาย ด้วยการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่นักเรียนชอบ โดยมีกิจกรรมการเตรียมตัวดูหนังสือสอบเป็นกิจกรรมหลัก

วางแผนจัดการชีวิตของนักเรียนให้ลงตัว

นักเรียนควรเริ่มต้นวางแผนจัดการตั้งแต่นี้เพราะเป้าหมายที่จะประสบผลสำเร็จ วางเป้าหมายการใช้ชีวิตต้องมีแผนการ และเวลาในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน แต่ละปี วันนี้นักเรียนวางแผนแล้ว หรือยัง ถ้ายังเริ่มได้แล้ว ถ้านักเรียนต้องการความสำเร็จ

เอาชนะตัวเองให้ได้

นักเรียนหลายคนมีความรู้ความสามารถ มีสติปัญญาเป็นเยี่ยมแต่ขี้คร้านกับการเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้น นักเรียนต้องอาศัยการเอาชนะตัวเองให้ได้ เพื่อให้คุณมีวินัยในการใช้ชีวิต สร้างกำลังใจให้ตัวเองเป็น  ไม่หมดหวัง หรือท้อถอยง่ายๆ ขอให้นักเรียนระลึกเสมอว่า “ชนะใดๆ ก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าชนะตัวเอง”

ตัดความกังวลออกไปให้หมด

กลยุทธ์อย่างหนึ่งในการสร้างความสำเร็จ คือ เมื่อนักเรียนเริ่มต้นให้นักเรียนจินตนาการถึงความสำเร็จที่อยู่ตรงหน้า อย่าคิดถึงแต่อุปสรรค ให้คิดถึงภาพความสำเร็จไว้ก่อน ตัดความกังวลออกไปให้หมดเพื่อที่จะใช้พลังที่คุณมีอยู่ให้กับกิจกรรมหลักที่นักเรียนจะต้องทำตรงหน้าอย่างเต็มที่

สนุกกับการเตรียมตัวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

มีเทคนิคที่จะช่วยให้นักเรียนผ่อนคลายกับสภาพการณ์นี้ คือ ให้นักเรียนเปลี่ยนความคิดจากที่เคยคิดว่าการเตรียมตัวสอบ การดูหนังสือเหล่านี้เป็นยาขม  มาเป็นลูกอมรสใหม่ที่มีรสชาติ สนุกกับมันไปเลยทำให้มันเป็นกิจกรรมที่มีชีวิตชีวาที่ทำให้นักเรียนรอบรู้ และคุยกับใครได้อย่างมีภูมิ และมีสาระขึ้นให้ความรู้สึกเป็นเพื่อนกับกิจกรรมเหล่านี้ซะเลย

ให้อาหารกับตัวเองบ้าง

คงไม่ได้จำกัดเฉพาะต้มยำกุ้ง ปลานึ่งน้ำบ๊วย รวมมิตรทะเลจานร้อน แต่รวมถึงอาหารใจที่ทำให้นักเรียนมีความปลอดโปร่งโล่งใจ สิ่งที่ช่วยให้นักเรียนอิ่มเอมเพื่อเป็นรางวัลสำหรับนักเรียนในการทำกิจกรรมแต่ละวัน ซึ่งอาจจะเป็นการร้องเพลงโปรด  หรืออ่านหนังสือเบาๆ ที่นักเรียนชอบ  การฟังเพลง หรืออะไรก็ตามที่นักเรียนทำแล้วมีความสุข

สิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้นักเรียนไปสู่ความสำเร็จ

สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการทำกิจกรรมของนักเรียน ถ้าคุณอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้นักเรียนขวนขวายเอาใจใส่ต่อการอ่านหนังสือ อาจจะเข้ากลุ่มกับเพื่อนที่เรียนเก่งและขยัน เพื่อดูหนังสือ ด้วยกันผลัดกันถาม – ตอบอธิบายให้กันฟัง จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีได้ และเพื่อนนักเรียนเองก็จะช่วยประเมินความรู้ของนักเรียนได้ทางหนึ่งช่วยให้นักเรียนพัฒนาความรู้ของนักเรียนต่อไป

ให้โอกาสตัวเองเสมอ ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร

จากการสมัครสอบโดยตรงของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ซึ่งกำหนดจำนวนรับได้ตามที่สถาบันแต่ละแห่งกำหนด รายละเอียดส่วนนี้นักเรียนสามารถหาข้อมูลได้

 –   จากฝ่ายแนะแนวในโรงเรียน

 –   จากการสอบคัดเลือกรวมโดยทบวงมหาวิทยาลัย (Admissions)

 –   จากการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ หลังการประกาศผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไม่จำกัดจำนวนรับหรือมหาวิทยาลัยเปิด(มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

 –   สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ฯลฯ

                สุดท้ายนี้ก็ขอให้นักเรียนสอบติดในสถาบันการศึกษา ในคณะ-สาขาที่ตนเองต้องการ ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีกับการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย


ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s